031.918.6008  ARS 1번 일산캠퍼스  2번 덕양캠퍼스  3번 파주캠퍼스

French Baking & Barista Institute

   
 
덕양캠퍼스
2023년 09월 케익데코레이션&초콜릿마스터 취득과정(실기) (오전 09/25~)
수료
2023년 09월 25일
2023년 10월 26일
14시 10분 ~ 18시 10분 
20

 

 

 

 
   

#덕양제과제빵 #은평제과제빵 #화정제과제빵 #원당제과제빵 #삼송제과제빵 #지축제과제빵